αὐστηρόν

αὐστηρός
harsh
masc acc sg
αὐστηρός
harsh
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • MERACUM seu MERUM — in coloribus, dilutiori opponitur: sic ἄκρατον μέλαν Aristoteli de Color. Et Theophrasto, ἄκρατα λειώματα κυανοῦ, quae τοῖς ὑδαρεςτέροις opponuntur, mere caerulea expolitionibus pallidioribus. Philargyrus, In consuetudine dicimus meracius satura …   Hofmann J. Lexicon universale

  • бридати — БРИДА|ТИ (2*), Ю, ѤТЬ гл. Делать суровым, ожесточать; мучить: Вы [учители] есте соль земли... Аще ли пребоудете тѣхъ [людей] твердѩще. таче зло слышите. радоуитесѩ. то бо соли дѣло есть. бридати и скоръбити слабы˫а. (δάκνειν) ПНЧ XIV, 25в; ни… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • напрасныи — (42) пр. 1.Неожиданный, внезапный: Аште къто имать очиштенѹ д҃шѫ... и видить хѹдость своѥго ѥстьства. ѹмалени˫а же и напраснѹю съмьрть сего жити˫а. (ὠκύμορον) Изб 1076, 27 об.; аще ли тѹ въ римѣ напрасна нѹжда бѹдеть на область ити. (αἰφνίδια)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ANTIPHON — quidam scripsit librum περὶ τῶ εν ἀρετῇ πρωτευσάντων, e quo Laertius Diogenes, l. 8. Pythagorae vitam illustrat. Citat eundem, sed περὶ τȏυ βίου τῶ εν ἀρετῇ πρωτευσάντων, Porphyrius, in Vita Pythagorae, et ex illo Cyrillus, l. 10. contra Iulianum …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SAPOR, an a SAPUS — quod ab ὀπός? dixerunt autem Veteres ὁπὸν: seu sapum aut sapam, humorem illum arborum, qui vere ac autumnô abundat: an potius ab ὀπόρ? Sane Sapor, h. e. ἡ γεῦσις, ex succo et humore. Unde Saporem pro succo aliquando posuêre. Tibullus, l. 4. El. 4 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SATURUM — I. SATURUM Straboni SATYREUM, SATYRIUM Stephan. urbs Calabriae non longe a Tarento. Nunc vicus hortis amoenus, a Tarento 8. mill. pass. in Caeciam Neritum versus. Scribitur et Satyrum. Ferrar. Vide Servium in illud Georg. l. 2. v. 197. Saltus, et …   Hofmann J. Lexicon universale

  • παλίγκλαστος — παλίγκλαστος, ον (Α) 1. γυρισμένος προς τα πίσω, κυρτός 2. (κατά τον Ησύχ.) «παλίγκλαστον σκολιόν, αὐστηρόν, δύστροπον». [ΕΤΥΜΟΛ. < πάλιν + κλαστός (< κλῶ «κάμπτω, μεταβάλλω διεύθυνση»)] …   Dictionary of Greek

  • υγρόγελως — ων, Α (κατά τα Ανέκδοτα Βεκκήρου) «ὁ ὑγρὸν καὶ δαικεχυμένον γελῶν καὶ μὴ αὐστηρὸν μηδὲ βίαιον». [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑγρός + γέλως] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.